Detta är dramaterapi

Vet du om att du är skådespelare? Även om du inte tänker på det så agerar du dagligen i livets teater. Det gäller oss alla. När du interagerar med din omgivning så använder du dig av diverse verktyg; kroppen, rösten och orden till exempel. Dramaterapi är ett sätt att bearbeta konflikter och frågeställningar genom att testa olika roller och förhållningssätt, man prövar sig helt enkelt fram och testar olika lösningar och infallsvinklar. Man kan genom dramaterapi återge en händelse man varit med om, instruera medaktörerna hur de ska agera i händelseförloppet och se på skeendet för att förstå det bättre eller helt enkelt byta roller för att förstå hur personerna upplevde situationen. Att arbeta med drama som metod är ett bra sätt att utvecklas som person och om man uppfattar livets problematik som komplext kan man finna sig sjäv med hjälp av teatern. Man behöver inte gräva djupare i själens skrymslen, utan man kan regissera om saker och ting och få en bättre förståelse för livet och sig själv.

(Visited 138 times, 1 visits today)