På svensk teaterscen

Runt om i vårt avlånga land pågår det flitig aktivitet på lokalteatrarna. Hur mycket ekonomisk hjälp som teatrarna får av staten varierar. Trots en ofta dålig ekonomi fortgår arbetet på vår svenska teaterscen. En helt ny typ av teaterscen är Jättestolen. Skådespelarna agerar från en stol och inte från en vanlig scen. Detta nya grepp prövas under hösten 2016 på Stora Nolia i Piteå. Skådespelarna kommer att bjuda in publiken i pjäsen och det hela kommer att bli en form av improvisationsteater. Bakom projektet står det statligt ägda Sveaskog. De hoppas kunna öka intresset för skog och skogsbruk med denna satsning. Längre ner i landet, i Skåne, pågår det också förändringar. Karin Johansson-Mex och Nils Peder Holm tar över Skillinge teater. Sedan 1995 har Katarina Zell drivit teatern men i höst lämnar hon över ansvaret. Holm är välkänd på den skånska teaterscenen och har i flera år spelat olika roller på bland annat Skillinge teater. Teatern är verksam inom både traditionell och experimentell scenkonst och Johansson-Mex och Holm kommer att fortsätta att utveckla Skillinges lokala teaterscen.

Vår svenska teaterscen är under ständig utveckling

(Visited 94 times, 1 visits today)