Teaterförbundet

Teaterförbundet är en yrkesorganisation öppen för alla som bedriver verksamhet med anknytning till scen och filmarbete. Såväl upphovsmän som artister (till exempel dansare, skådespelare, sångare och musikalartister), tekniker, pedagoger och hantverkare återfinns bland förbundets medlemmar. Du kan även ansluta dig dit om du studerar något med anknytning teaterförbundets områden, men grundregeln är att man ska vara professionellt verksam inom området.. Teaterförbundet har omkring 8500 medlemmar och arbetar aktivt för att bevaka sina medlemmars intressen i bland annat lön- och arbetsmiljöfrågor. Precis som andra fackförbund arbetar man med att ta fram rättvisa och rimliga kollektivavtal som hindrar arbetsgivare från att missbruka den förhållandevis utsatta grupp som de flesta inom scen och film tillhör. Många av dem som står på scen eller framför kameran samt tekniker frilansarjobbar mest i projektform och saknar den ekonomiska grundtrygghet som en anställning innebär. Därför spelar förbundet en viktig roll som enande och pådrivande kraft vid avtalsförhandlingar. Teaterförbundet är också en tung aktör när det kommer till politiska frågor inom kultur och media, man verkar för en politik som värdesätter ett brett kulturutbud för alla grupper i samhället. Upphovsrättsfrågor är viktiga för många av förbundets medlemmar och det är därför ett område som teaterförbundets representanter håller koll på. Det kan vara intressant att veta att förbundet har en positiv syn på upphovsrättslagen och att man verkar mot illegal feldelning på nätet som man menar kan skada många medlemmars ekonomiska intressen eftersom de är upphovsrättsinnehavare. En annan kontroversiell fråga som engagerat teaterförbundet är jämställdhet och diskriminering inom kultursfären. På teaterförbundets hemsida hittar mycket information som rör arbetslivet ifall du är verksam eller vill verka inom scen och teater. Bland annat kan du hitta all information du behöver om du måste ta ut A-kassa.

(Visited 162 times, 1 visits today)