Teaterhistoria

Är du intresserad av teater och skådespeleri, och undrar hur allt började? Teaterns historia är lång, och inte det lättaste att sammanfatta i en kortare text. Även om teater kan sägas ha funnits i alla tider är det som ligger till grund för dagens västerländska teater dock antikens teater och dramer, vilket kommer att tas upp i denna text om teaterhistoria. Under antiken anordnade man årligen fester med körer och skådespeleri. Detta anordnades i guden Dionysos ära, som idag ofta benämns som vinets och dramats gud. Akterna bestod främst av monologer, men allt eftersom började man anordna framträdanden med flera skådespelare och en handling med dialoger. Tragedier och komedier är två tidiga begrepp inom teaterhistoria. Tragedi är en dramatisk genre som kännetecknas av ett tragiskt eller olyckligt slut. Euripides, Sofokles och Aischylos omnämns ofta som stora tragöder (alltså författare till tragedier). Inom den något modernare tiden, närmare bestämt slutet av 1500-talet och början av 1600-talet, är William Shakespeare den i särklass mest berömda tragöden. Komedi är motsatsen till tragedi. Det är alltså en teatergenre som är betydligt mer lättsam, och som ska locka sin publik till skratt. I antikens Grekland bestod komedin främst av satyrspel, det vill säga att man drev med aktuella personer eller händelser. Menander är ett historiskt berömt namn inom denna genre, men kanske mest känd är Aristofanes med sin komedi Lysistrate. Detta är bara en kort beskrivning av tidig teaterhistoria. Så småningom började till exempel romarna att i allt högre grad ta över och spinna vidare på det antika Greklands teater. Sedan dess har varje epok haft sin särskilda del av teaterns historia, och den fortsätter ända fram till dagens teater.

(Visited 204 times, 1 visits today)